ŠLECHTITELSKÝ CHOV PRASAT
Šlechtitelský chov prasat
JHYB s.r.o.
JHYB s.r.o.
JHYB s.r.o.
JHYB s.r.o.
JHYB s.r.o.
Porodna
Počítač
Předvadiště
Připouštědlo Prasničky Bílé ušlechtilé Pietrain Prasničky
Středisko ŠCH Jakubovický Dvůr se nachází, nedaleko městyse Křižanov a města Velké Meziříčí ( dálnice D1 ) v kraji Vysočina. ŠCH Jakubovický Dvůr má kapacitu 750 plemenic. Jsou zde chovány prasnice plemen bílé ušlechtilé, landrase, bílé otcovské a duroc. Produkci tvoří prodej plemenných prasniček a kanečků, měsíčně je připravováno k prodeji 25-30 ks prasniček F1. Prasničky jsou odchovávané v bezstelivovém ustájení, na pevné podlaze, částečně zaroštované, ve skupinách po 12 zvířatech s adlibitním krmením suchými krmnými směsmi. Tento způsob odchovu plemenných zvířat se zde praktikuje již téměř čtvrt století a celá populace je tedy vystavena tzv. technologické selekci. V chovu jsou dodržována přísná zoohygienická a veterinární opatření proti zavlečení nákaz. Od jednorázového naskladnění v roce 1982 je uplatňován striktně uzavřený obrat stáda, veškerý genetický pokrok je realizován přes inseminační dávky kanců. Chov je prostý všech nebezpečných nákaz, včetně dyzenterie a PRRS.

Středisko ISK Horní Rozsíčka je vzdáleno 13 km od stř. ŠCH Jakubovický Dvůr, nedaleko Bystřice nad Pernštejnem. Ustajovací kapacita je 40 kanců, produkuje inseminační dávky pro potřeby společnosti a pro ostatní zájemce z řad chovatelů prasnic. Na ISK jsou přednostně vybíráni špičkoví jedinci z chovů, které splňují náročné podmínky výběru, část kanců pochází z importu ze zahraničí. Všichni kanci jsou pravidelně vyšetřováni na PRRS, TBC, aujezskyho, brucelózu, mor prasat, vždy s negativními výsledky. Plemennou strukturu kanců najdete v „seznamu kanců“, viz. naše nabídka. Objednávky inseminačních dávek: pondělí, středa, pátek, od 6.00 do 9.00 hod., objednávky na úterý a čtvrtek pro velkoodběratele lze domluvit. Drobnochovatelé si mohou ID při osobním odběru vyzvednout v pondělí až pátek od 8.00 do 11.00 hod.

Kontakt pro objed. ID:     566 567 118


Statut Statut
 
© Created by Soft-Evolution.cz
Email: info@jhyb.cz