ŠLECHTITELSKÝ CHOV PRASAT
Šlechtitelský chov prasatBílé ušlechtité

Mateřské plemeno používané nejčastěji v pozici „A“ hybridizačního programu. Jsou na ně kladeny především požadavky na vysokou reprodukci, dlouhověkost, odolnost a konstituční pevnost.
Bílé ušlechtité

Landrase

Mateřské plemeno používané nejčastěji v pozici „B“ hybridizačního programu Tohoto plemene si ceníme především vysokou reprodukční schopnost, výbornou mléčnost prasnic a výbornou délku trupu.
Landrase

Bílé otcovské

Otcovské plemeno používané v pozici „C“ hybridizačního programu. Toto plemeno vyniká výbornou růstovou schopností při velmi dobré zmasilosti, odolností vůči stresu a konstituční pevností.
Bílé otcovské

Pietrain

Otcovské plemeno používané na produkci kanečků kříženců pro užitkové chovy linie Progres (SL 48), Kantor (SL 38). Toto plemeno je označováno jako super masné a vyniká především extrémní zmasilostí.
Pietrain SL 48 Progres SL 48 Progres

Duroc

Otcovské plemeno používané na produkci kanečků, a kanečků kříženců pro užitkové chovy. Toto plemeno má velmi dobrou zmasilost a jeho předností je kvalita masa a pevná konstituce zvířat.
Duroc

O FIRMĚ

Společnost JHYB s.r.o. byla založena v roce 1993. Specializací firmy je šlechtění a rozmnožování plemenných prasat. Sídlo společnosti se nachází v Jakubovickém Dvoře, nedaleko městysu Křižanov a města Velké Meziříčí v kraji Vysočina. Svoji činnost provozuje na dvou nákladových střediscích: velkochov ŠCH Jakubovický Dvůr – produkce chovných prasat a výkrmu, ISK Horní Rozsíčka – produkce inseminačních dávek. Společnost JHYB s.r.o. je od roku 1993 oprávněnou organizací k provádění KU, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování v chovu prasat. ŠCH Jakubovický Dvůr je součástí českého národního programu šlechtění prasat, řízeného „Svazem chovatelů prasat v Čechách a na Moravě“.

Program JHYB je uceleným plemenářským programem, nabízí všechny prvky pro sestavení kvalitního chovu k produkci jatečných prasat.
  • Prasničky s výbornými mateřskými vlastnostmi, měsíčně se připravuje k prodeji 25-30 prasniček kříženek mateřských plemen F1
  • Kanečky s výbornou masnou užitkovostí, jak do přirozené plemenitby, tak pro inseminaci, na pravidelných nákupních trzích jsou nabízeni kanečci bílé ušlechtilé, bílé otcovské, duroc a kříženci masných plemen
  • Inseminační dávky
  • Poradenský servis v oblasti šlechtění, výživy a reprodukce prasat


Dotace
 
© Created by Soft-Evolution.cz
Email: info@jhyb.cz